Privacy Policy

Pi Administratiekantoor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pi Administratiekantoor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Pi Administratiekantoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat uiteraard.

Cookies

Voor onze cookies geldt:

Vragen en disclaimer

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Pi Administratiekantoor. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Pi Administratiekantoor is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.